Loading...

info@t-injecta.sk     +421 32 7709 991     

História

1935 – Spustenie výroby vodomerov a plynomerov, kovových výrobkov
1947 – Spustenie výroby striekačiek a ihiel na viacnásobné použitie
1970 – Spustenie výroby jednorazových plastových striekačiek
1975 – Spustenie výroby jednorazových ihiel
1991 – Spustenie výroby lanciet na odber krvi
1995 – Implementácia ISO 9001
1998 – CE certifikát podľa normy EU č. 93/42/EEC
2003 – Implementácia ISO 13485-2003
2008 – Akvizícia spoločnosťou WOOD & Co.
2009 – Reštrukturalizácia a modernizácia technológií
2012 – Nový dizajn pre 2-dielne striekačky
2013 – Nová Safety lanceta a výskumno-vývojové projekty