Loading...

info@t-injecta.sk     +421 32 7709 991     

Sterilizácia etylénoxidom

eto-sterilisation

Dostupné sú štyri sterilizačné komory určené na sterilizáciu etylénoxido-vákuovou metódou. Táto metóda sterilizácie je vhodná na sterilizáciu tepelne menej odolných produktov.

Každá sterilizačná komora má úžitkovú kapacitu 19000 litrov, ktorá predstavuje vnútorné rozmery 2000x1900x5000 mm (V x Š x H). Do jednej komory sa zmestí 8 europaliet. Rozmery produktov umiestnených na paletách nesmú presiahnuť plochu palety a výšku 1900 mm, vrátane palety.

Sterilizačný proces v každej komore je nezávisle ovládaný počítačom. Parametre sterilizačného procesu sú zaznamenávané do formulára, ktorý je integrálnou časťou správy o sterilizácii doručovanej zákazníkovi spolu s príslušnými testami.